ΔΟΓΜΑ EAX – AOZ ΚΑΙ «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΩΝ»

Το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (ΔΕΑΧ), η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και η «Διπλωματία των Κανονιοφόρων» («Gunboat Diplomacy») αποτελούν κρίσιμες αλληλοσυνδεόμενες έννοιες για τη στρατηγική ασφάλειας και άμυνας Ελλάδας-Κύπρου, και τη γεωπολιτική -γεωοικονομική διάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εργασίας εδώ