Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Η παρουσίαση και η ανάλυση ολόκληρης της εξελικτικής πορείας της Σοβιετικής επιχειρησιακής στρατιωτικής σκέψης και δράσης απαιτεί μια μεγάλης έκτασης γραφή, που σαφώς υπερβαίνει τα όρια της παρούσας ανάλυσης.

Όμως είναι ουσιαστικό αυτή την περίοδο να «συγκρουστούμε» με αυτή τη σημαντική εννοιολογική ανακάλυψη, τη «Βαθιά Μάχη» / «Deep Battle», δεδομένου ότι απετέλεσε τη γνωστική επανάσταση στη σύγχρονη στρατιωτική σκέψη και παρείχε τα θεμελιώδη εργαλεία για τις επιχειρησιακές θεωρίες που αργότερα αναπτύχθηκαν στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο γενικότερα.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εργασίας εδώ