ΠΟΛΥΧΩΡΙΚΗ ΜΑΧΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Η πολυχωρική μάχη ή πολυδιάστατη μάχη ή μάχη πολλαπλών τομέων δεν είναι νέα. Πράγματι αποτελεί μια νέα ειδική ορολογία, ως έννοια όμως πάντα υπήρχε στην πολεμική σύγκρουση. Οι αρχαίοι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν το πανίσχυρο ναυτικό τους για να ελιχθεί η χερσαία δύναμη και να επιτύχουν  αρχικό πλεονέκτημα έναντι των Σπαρτιατών στην ξηρά, κατά την επιδρομή στη Σφακτηρία και κατά την εκστρατεία στη Σικελία, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. 
Διαβάστε ολόκληρο το Κείμενο Εργασίας εδώ