Τα αποτελέσματα της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, για την ίδια την Συμμαχία, την Τουρκία και την Ελλάδα

Του Υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Λουκόπουλου

Με την ολοκλήρωση της διήμερης (9-10 Οκτωβρίου, 2012) Συνόδου των Υπουργών Άμυνας των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ επιχειρούμε σύντομη καταγραφή των κυρίων σημείων αυτής και των συμπερασμάτων που προέκυψαν, αναλύοντας τις εκδοθείσες ανακοινώσεις, τις τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα (Γ.Γ.) Anders Fogh Rasmussen στις δύο βασικές συνεντεύξεις του, αλλά και τη λοιπή γενική πληροφόρηση που διαθέτει το Ινστιτούτο Αναλύσεων Άμυνας και Ασφάλειας.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι στην Υπουργική Σύνοδο του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας (όπως επίσημα ονομάζεται), συζητούνται και λαμβάνονται  αποφάσεις για καθαρώς αμυντικά θέματα (αμυντική σχεδίαση, στρατιωτική δομή, ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων, κ.λ.π.) τα οποία είτε υλοποιούν πολιτικές αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί είτε πρόκειται να εισαχθούν σε διάσκεψη κορυφής (Πρόεδροι – Πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών) για τελική απόφαση λόγω σπουδαιότητας και σοβαρών πολιτικών διαστάσεων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ